Simone de BEAUVOIRE

A MÁSODIK NEM

Az írónő ebben a szociológiai tanulmányban dolgozta fel, amit a nők helyzetében fontosnak érzett; könyve tulajdonképpen egy nagy jelentőségű társadalmi tanulmány; vitázó, elemző egzisztencialista filozófiai és szociológiai jellegű munka a nőkérdésről. Már a cím is utal a szerzői szándékra "második nem", a nők másodrendűségének okait, magyarázatát kutatja. Beauvoir egzisztencialista terminológiája szerint: a nő választása nem szabad, cselekvése általában nem a független személyiségé, körülményei fokozottan determinálják. Tagadja, hogy e meghatározottságot eredendő és változtathatatlan biológiai okokra lehetne visszavezetni, elutasítja az "örök lényeg" fogalmát, s könyvének egyik célja bemutatni a nemek közötti egyenlőtlen harcból a kiutat: csak a férfival egyenrangú, kötöttségeiből felszabadított nő és férfi kapcsolatából születhetik meg a harmonikus emberi együttlét új formája. A könyv két részre tagolódik: az elsőben a nőkérdéssel foglalkozó tudományágak eredményeit, tanulságait vonultatja fel, a másodikban egyéni meglátásokban gazdag helyzetelemzést ad. A Gyakorlat című második részben tesz kísérletet a nő mai helyzetének sokoldalú bemutatására. A mai olvasó itt találja a legtöbb vitatható megállapítást, - a szerző tapasztalatai sok szempontból idejétmúlt polgári életformából származik. Amit önéletrajzában Egy jó házból való úrilány emlékezéseiben irodalmi formában rögzített, - általános megfogalmazásban mint általános női problémák hitelüket vesztik. Figyelemreméltóak azonban a nő személyiségfejlődéséről tett megállapításai, nyomozásai. Az egzisztencialista terminológia ellenére stílusa közérthető, gördülékeny. Sok irodalmi példa, idézet élénkíti a tanulmányt.Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez