Összeállította: DROZDIK Orsolya

SÉTÁLÓ AGYAK
Kortárs feminista diskurzus

A kötet nyitó darabja annak a sorozatnak, amellyel a kiadó a kortárs feminista nézeteket kívánja bemutatni. Jelen kötet a posztmodern irányzatok közül a "fallocentrikus nyelv" kritikusainak tanulmányait tartalmazza. A kötet összeállítója a feminista képzőművész, Drozdik Orsolya, aki művészi munkája során ütközött az önkifejezés nehézségeibe, mert úgy találta, hogy kultúránk a férfivágy kultúrája, és az "univerzális humanizmus fallocentrikus nyelve ellenáll annak, hogy valódi lényét kifejezze". A "női diskurzus" nyelvének keresése, az egyoldalú férfinyelv kritikája a témái a tett tanulmányainak. Az indiai származású, Amerikában élő Gayatry Chakravorty Spivak, aki mellesleg úgy érzi, hogy indiai kasztjához való kötődése még mindig erősebb, mint amit az jelent, hogy "egy jelentéktelen tudományág képviselője az Egyesült Államokban", bonyolult nyelvezettel próbálja igazolni - a posztkultúra férfi képviselőivel, Derridával, Lacannal, sőt Nietzschével vitába szállva is -, hogy az európai kultúra férficentrikus beágyazottsága még legjobb szándékú képviselőit is arra ítéli, hogy a nőt második nemnek tekintse. A nyelvfilozófia jelölő-jelölt kategóriáinak posztmodern értelmezői sorába tartozik Luce Irigaray, aki a férfi és női verbalizmus ("diskurzus") különbségét ezen a vonalon elemzi, állítva, hogy amint a férfiuralom a társadalomban megszilárdult, a nyelvet is átalakította. "Rá kell világítani, hogy a spirituális leszármazás ekként végbement átalakulásával" - mármint, hogy a női leszármazás elsőbbségét a férfi leszármazás elsőbbsége vette át - "a gazdaságtan diskurzusának mind a stílusa, mind a minősége megváltozott". Mary Ann Doane szerint a tudományos fantasztikus filmek mechanikus figuráinak többségét nők alkotják. Ők ugyanis, akik a "tökéletes gép modelljét" megtestesíthetik, mivel "az anya a bizonyosra kódolt, közvetlenül megismerhető, míg az apának a reprodukcióban betöltött szerepe kétséges, az érzékek tanúsága alapján nem igazolható (ezért kell az apai név jogi érvényesítése)". Lévi-Straussnak a "mentális struktúrákra" vonatkozó elméletét - mely szerint a történelemben e struktúrák változatlanok - teszi kritika tárgyává Evelyn Reed, mondván, e szerint a felfogás szerint örök idők óta létező férfiuralmi társadalom képzelhető csak el. Ezért ferdíti el Morgan "kereszt-unokatestvér" intézményét Lévi-Strauss, mert az éppen az anyajogú társadalmat igazolja.
A tanulmányokat jegyzetek követik. - A feminizmus elhivatott képviselői közül a magasabb képzettséggel rendelkezők követhetik a tanulmányok gondolatmenetét.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez