FEKETE István

GYEPLŐ NÉLKÜL

A hóborította pusztai nagygazdaságba új ispán érkezik: nyitott szemmel járó, jó emberismerettel bíró, a világban eligazodó, kitűnő mezőgazda, aki nemes ambiciókkal szeretné tudását kamatoztatni. Nem telik bele egy év és teljes kudarcot vall. E kurta, csonka esztendő során megtapasztalja a birtok urainak módszerét, s rádöbben a kisemmizettek komor világára. Kiszolgáltatottként kell elviselnie egészen a lázadás sokszor legyűrt indulatáig, hogy a birtok teljhatalmú ura, a zsarnok öregúr úgy packázzék vele, ahogy akar, hasonlóképpen érez az apja nyomában járó "fiatalúr" iránt. Látja a mérhetetlen nyomort, a majorok lakóit, a földek művelőinek kilátástalan sorsát; tetterős fiatalembereket, akiket elhív a bánya, de a szolgalelkűvé nyomorodott alkalmazottakat is, a kasznárt és a többieket. A lelki válság következtében nem csak felmondó levelét írja meg, de majdhogynem zátonyra fut házassága is.

A komoly mondandót, súlyos társadalmi látleletet hordozó történetet plasztikus tájleírások teszik emlékezetessé, természetábrázolását és epikumát a szelíd irónia, valamint megkapó állatrajzok (a komondor és kölyke sorsának művészi bemutatása) egyénítik.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez