Michael FOUCAULT

A SZEXUALITÁS TÖRTÉNETE

Századunk egyik legjelesebb francia gondolkodója jelen kötetében azt vizsgálja, miképpen artikulálódnak az emberi testen, annak különböző funkcióin, filológiai folyamatain, az érzékeken és élvezeteken a hatalom mechanizmusai; azaz mi mindennel ruházták fel azt, ami a leginkább anyagi, ami a legelevenebb bennünk. Miközben a 17. századtól fogva röviden felvázolja a szexuális magatartásformák szocializálásának történetét, különbséget tesz a szexualitás és a nemiség között. A nemiség ugyanis Foucault értelmezésében részben olyan hatalmi fórum, amely "látszólag uralkodik rajtunk, lévén olyan titok, amely ott lappang egész lényünk mögött, egyszerre kápráztatva el bennünket az általa megjelenített hatalommal és az általa elrejtett jelentéssel". Véleménye szerint a nemiség csupán egyfajta "eszményi pont", amelyet a szexualitás és annak működése tett szükségessé. Eképpen a nemiség a leginkább spekulatív, a legeszményibb és egyben a legbensőbb elem a szexualitás mechanizmusában, abban a mechanizmusban, amelyet azért szervez meg a hatalom, hogy minél hatékonyabban gyakorolhassa fennhatóságát a testek, a testek anyagisága, a fizikai erő és energia, a testség és az élvezetek felett. A nemiségre irányuló vágy; a nemiség birtoklásának, megszerzésének, felfedezésének, felszabadításának, szavakba foglalásának és igazságként való megfogalmazásának vágya azonban az emberiség ősrégi igénye, amely a történelem bizonyos korszakaiban erősen kontrollált, sőt tiltott volt. A 17. század az addig többé-kevésbé szabadon megjelenő szexualitást a nemzés által átlényegített viselkedésformává zsugorította, s csak lassú fejlődés után, Freud tanainak jóvoltából kezdte fokozatosan visszanyerni szabadságát az addig üldözendő, megtagadott és elhallgatásra kárhoztatott szexualitás. Ennek köszönhetően eljutottunk oda, hogy "ma már abban keressük saját értelmezési elvünket, amit hosszú évszázadokon át tébolynak láttak, hogy ma már abban keressük a testi boldogságot, ami sokáig - mint valami seb - valóságos szégyenbélyeg volt, az identitásunkat pedig abban, amit korábban homályos és névtelen hajtóerőnek tartottak". - A kötet művelt, filozófiai érzékenységű olvasók érdeklődésére számíthat.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez