Friedrich NIETZSCHE

TÚL JÓN ÉS ROSSZON

A Túl jón és rosszon Nietzsche egyik főműve, nem véletlen, hogy munkái közül ez jelent meg először magyarul, a mostani edíció immáron a harmadik magyar fordítás. Természetesen nem "szabályos" filozófiai munka - ilyet Nietzsche egyetlenegyet sem írt. Formája szerint - mint a szerző legtöbb műve - tulajdonképpen hosszabb-rövidebb aforizmák gyűjteménye. Ezek a végtelenül keményen, csodás retorikával megformált, a szépirodalom eszközeit is gazdagon felhasználó passzusok azonban a legmélyebb, "legforradalmibb" nietzschei gondolatokat tartalmazzák. Mindenekelőtt a szerző etikai nézeteit fejtik ki, azt az új erkölcstant, amely minden végletessége ellenére korántsem csupán a filozófus korának nyárspolgári, hazug "hivatalos" erkölcstanát "semmisíti meg", hanem megalapozza egyúttal a huszadik század nagy etikáit is (Schelerét, Hartmannét, az "új etikusokét"). Ennek az etikának az alapja egy új antropológia, történetfilozófia és vallásfilozófia. De Nietzsche beletitkolta e művébe filozófiaelméletét (metafilozófiáját), tudomány- és ismeretelméletét is. A filozófiában járatos olvasóknak is nehéz olvasmány így a Túl jón és rosszon. Az alapszöveget a kitűnő Nietzsche-kutató nemcsak újrafordította, de valóságos kismonográfiát is írt hozzá: részint bevezetők, részint kommentárok, részint a szöveggel együtt futó magyarázó jegyzetek formájában. Tatár György így igazi bevezetést nyújt nemcsak Nietzsche e művéhez, de az egész nietzschei életműhöz, filozófiához is. A magyarázatok egy része a kezdőknek szól, alapfogalmakat világít meg, más részük viszont a szakember számára is új meglátásokat kínál. - Kitűnő, alapvető kiadvány, korántsem csupán érettségi és felvételi előtt állóknak.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez