RÁNKI György

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ TÖRTÉNETE

A Battaglia-féle összefoglaló megírása óta hazánkban is számos emlékirat, feldolgozás jelent meg a második világháború történetéről. Ránki tudományos és ismeretterjesztő szempontból egyaránt jelentős történelmi összegzése e könyvtári irodalom (a forrásjegyzék közel félezret sorol fel belőlük) felhasználásával készült. A körkép adott terjedelmen belül teljesnek mondható: időben a lengyelországi hadjárattól Japán 1945-ös kapitulációjáig tekinti át az eseményeket; és hadtörténeti, gazdasági, illetve politikai oldalról egyaránt igyekszik megvilágítani a tragikus események logikáját. Tartalmilag a téma hazai irodalmában két szempontból is újat hoz: a távol-keleti hadszíntér számunkra kevéssé ismert eseményeit igen részletesen taglalja, illetve a kelet-európai eseménytörténetnek igen tartalmas és a legújabb kutatásokat is felhasználó összegzését adja. Könyvtári szempontból igen figyelemreméltó a kiadvány függelékapparátusa: részletes kronológia, betűrendes forrásjegyzék, név- és helymutató egészíti ki a tárgyaló részeket.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez