RANSCHBURG Jenő

SZERETET, ERKÖLCS, AUTONÓMIA

A neves pszichológus-szerző kötetének célja azoknak a pszichológiai kutatásoknak a bemutatása, amelyek a szocializáció három kiemelkedő fontosságú területén folynak. Ez a három terület: a korai szülő- gyermek kapcsolat, főként a szeretet és a szokások, viselkedésformák alakíthatósága szemszögéből, az erkölcs és a függőség-függetlenség témaköre. A tárgyalt témák nagyjából felölelik a gyermek fejlődésének időszakát, születéstől a serdülőkorig, s így a különböző szocializációs kutatások és elméletek ismertetésére is e hosszabb fejlődési periódus keretében kerül sor.

A kötet a szocializáció négy alapvető forrása (a pszichoanalízis; a tanuláselmélet, illetve a szociális tanulás elmélete; a szociál- pszichológia, ebből is főleg a szerepelmélet, illetve az azonosulás folyamatának klasszikus és modern változatai; az etológia, ezen belül elsősorban az "imprinting" mechanizmusa) támaszkodik. A szerző a különböző iskolák képviselőinek - egymásnak gyakran ellentmondó, egymás bírálatából táplálkozó - elméleti, kísérleti és a hozzájuk fűződő kommentárok segítségével rajzolja meg a kutatások során eddig megtett utat, a jelenlegi helyzetet, s ahol lehet, a várható kutatási irányokat is jelzi. A Zárszóban összegzésképpen hangsúlyozza a család elsődleges szerepét a szocializáció folyamatában és röviden érinti a sikertelen szocializáció problémakörét.
A könyv közérthető stílusban íródott.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez