(Szerk.: TILLMANN J. A.)

A KÉSŐÚJKOR JÓZANSÁGA I.

A kétkötetes tanulmánykötet első darabja a jelenkori természettudományi és technikai kutatások bölcseleti alapkérdéseit feszegeti. A késő újkor "tudáskígyójá"-nak terjeszkedése, a scientizmus eluralkodása - az emberiség létét fenyegetve - kritikus határhoz érkezett. A tudományos élet hatalmas szervezetei, a tudás "bürokratái" és kivételezett kaszthoz tartozó letéteményesei veszélyekkel terhes felfedezések garmadáját adják a világnak. A csernobili katasztrófa csak egy a figyelmeztető, riasztó jelek közül, a fizika, a biológia számos újdonsága személy- és életellenes létállapotok sorát idézheti elő. A gyűjtemény (amelynek vezető szerzői angol, amerikai és német tudományfilozófusok) a tudományfejlődés általános horizontjait rajzolja meg először. A "kutatás szabadsága" a közjó, a morál általános kérdéseibe ütközik, s a tudásszomj mint az emberi szellem eredendően adott tulajdonsága nem jogosít fel korlátok nélküliségre - erre figyelmeztet Hans Jonas tanulmánya (A kutatás szabadsága és a közjó). Az újkor kezdeteitől a szellem diadalmeneteként értékelődött a tudományos fejlődés, ennek romanticizmusa kerül e század során kritikai fénybe (Martin Heidegger, Peter Koslowski írásaiban). A tudomány határvidékein című második rész a kémia, a fizika, a biológia legújabb fejlődési tendenciáinak korlátait, erkölcsi és financiális határait vonja meg. Két könyvrészlet, Fritjof Capra, illetve Brian Easlea műveiből (mindkettő magas szintű ismeretterjesztő szakmunka) a descarti, newtoni fordulattól tekinti át az emberiség természetképének bővülését, a tudományos ideologikum új mítoszait, továbbá javaslatokat találhatunk egy újfajta tudományos oktatási módszer kialakítására is. - Az "olvasókönyv" elsősorban bölcsész hajlamú, de természettudományi műveltségű olvasóknak való.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez