Arthur KOESTLER

A TEREMTÉS

Koestler életművének "elhelyezésében", értékelésében nemcsak a vele kapcsolatos sokféle politikai elfogultság (korántsem csupán az őt, a mozgalom renegátjának-árulójának tekintő kommunista elfogultságok, de pl. Sartre-ék körében dívó ellenérzések is) okoztak bonyodalmakat és torzításokat, de az is, hogy a profi újságíróból világhírű szépíróvá avanzsált szerző nem maradt meg a művészi epika területén, hanem - különösen idősebb korában - elkalandozott a tudományok és a filozófia világába is. Pszichológiai, történelmi, tudománytörténeti felismerései bámulatot és a "dilettánsnak" kijáró lekezelést is hoztak számára.
A szakma jóval egységesebb legfontosabb tudományos produkciójának, az először 1964-ben angolul kiadott, most először magyarul is megjelent A teremtés című művének megítélésében. Ez a vaskos kötet a kreativitás, az emberi találékonyság és az újító szellemi produkciók mibenlétének elméletét foglalja magában, mely lényegében - bár a szerző igen alapos (de persze azóta jórészt elavult, túlhaladott) biológiai, kísérleti pszichológiai és neurológiai alapozást is beépített - filozófiai, jelesül filozófiai antropológiai munka, méghozzá annak minden szempontból szakszerű, "profi" válfajából. A mű jelentőségét azonban nemcsak az adja, hogy az egyik legfontosabb emberi tulajdonság szinte mindenre kiterjedő elemzését nyújtja, hanem elsősorban az, hogy Koestler egészen új és eredeti szempontokkal közelít a kreativitáshoz mint alapképességhez, mint meghatározó, döntő emberi időpozícióhoz. Ennek az újfajta megközelítésnek két pólusa van. Az egyik emberi képességeknek (a kanti ún. "lélekzsákkal" radikálisan szakító koncepcióból következően) az emberi tudat egészébe való integrálása; a másik e képességek hierarchikus elrendezése, folyamatba ágyazása, dinamikus modelljének leírása. Miközben azonban a szerző az antropológia alapkérdéseit boncolgatja, néha tán fárasztónak is tetsző alapossággal, nem szűnik meg szikrázó elméjű, ötletek sokaságát felvető, a szellemességről, találékonyságról, kreativitásról szellemesen, találékonyan, kreatívan megnyilatkozó igazi esszéíró lenni.
- A kivételes fontosságú és érdekességű kötet a kérdéskör számos szakmát érintő beavatottjain kívül minden művelt olvasónak, bármiféle szakos egyetemistának is olvasmánya lehet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez