HORGAS Ádám - HORGAS Béla

SZELTAGOR. A SÁRKÁNYOK IDEJE.

Varázslatos világba kalauzol a Horgas-szerzőpáros - apa és fia - eredeti fantáziával megalkotott, mitologikus meseregénye. A mű abba a modern regénytípusba tartozik, amelyet a Tolkien-művek és Michael Ende Végtelen története reprezentálnak; a mesés közegben bontakozik ki egy újszerűen elképzelt, mitikus, zárt, öntörvényű - a valós elemeket líraian és groteszken transzponáló - epikai univerzum. A humánum, az emberi világ a mese "nyelvére" lefordítható képe ez, de ugyanakkor fantasztikusak a törvényei és jórészt a lények is, akik benépesítik, valamint az események, amelyek itt történnek.
A szerzőpáros két szálon fonja a cselekmény fő fonalát. Az egyik Mauricóval kapcsolatos, aki rejtélyes körülmények közt jött a világra, s árvaságra jutott fiatalemberként "világgá megy", hogy felfedezze születése titkait. A tenger, a tűz és más elemek isteneitől akarja megszerezni a kulcsokat a ládikához, mely a titkot rejti. Iszonyatos lények, sárkányfajzatok - Hieronymus Bosch festői fantáziáját idéző - démonok akarják elpusztítani, de a mesés flóra és fauna lényei védik, segítik útján. Maurico ugyanakkor Tan-bata lakója és képzett testőre is. Ezt a várost - s ez a cselekmény másik szála - végveszély fenyegeti: a tengeri deltában fekvő város életadó folyója, a Marillia kiszáradt, s egy vállalkozó csapat a varázsló vezetésével elindul, hogy felderítse a baj okát. Nem sokkal azután, hogy útra kelnek és Mauricóval összetalálkozva folytatják expedíciójukat, a Sárkányok népe megtámadja Tan-batát, és ennek az eposzi, mitikus harcnak a kimenetele lét vagy nemlét drámájává nő. Rengeteg áldozat, félelmetes pokolraszállás, küzdelem és halál a kalandos út és az öldöklő városostrom ára, melynek csúcspontján Maurico - transzponált Szent György figuraként - elpusztítja a rossz erők vezérét. - Az olvasó képzeletét megmozgató nyelvezet, a (félig-meddig) beszélő nevek sokasága, a groteszk elemekkel is ellenpontozott líra, valamint a szerkezet zárt ökonómiája kiváló művet eredményez: olyan meseregényt, amely - mély morális problémái révén - felnőtteknek is szól, de amelyet 12-13 éves kortól gyermekeknek is érdemes ajánlani.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez