A Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Hangoskönyvtára 1994-ig nem rendelkezett olyan számítógépes katalógusprogrammal, mely a könyvtári tételek puszta felsorolásán kívül egyéb szolgáltatásokat is nyújtana a számítógéppel rendelkező sorstársaimnak, s adódott az ötlet: jó lenne egy olyan katalógusprogramot írni, mely a Hangoskönyvtár könyveiről hosszabb-rövidebb ismertetést is adna. Ez az ismertetés a tartalomközlésen túl tájékoztatna az adott mű műfajáról és az irodalomban elfoglalt helyéről. A könyvismertetők nem titkolt célja az olvasók irodalmi ízlésének formálása, fejlesztése, a minél értékesebb olvasmányok felé történő orientálása is. Az azóta - a látássérültek körében - TALLÓZÓ néven megismert programot a férjem, Csapó Endre (vak rendszerprogramozó) közreműködésével készítettem. A program a látássérültek igényeit figyelembe véve készült, a BRAILAB-PC beszélő adaptert támogatja. Természetesen ügyeltünk arra, hogy látó és gyengénlátó felhasználók számára is esztétikus, jól áttekinthető és jól olvasható felületet biztosítsunk.
Jelenleg 3060 könyvhöz van már kész ismertető. Ebből kb. 1400 recenziót vettem át a honlap anyagába, a további 1650 nem a hangoskönyvtári könyvélményeimből való, de remélhetőleg egyszer majd bekerülnek a Hangoskönyvtár állományába is. (Például ezek között fellelhető: irodalomelmélet, irodalomesztétika, filozófia, pszichológia témaköréből, valamint kortárs költők veresköteteiről írott recenziók is.)

A Hangoskönyvtár gyűjtőköre:

  • felnőttek számára magyar nyelven kiadott szépirodalom
  • magyar nyelven megjelenő gyermek- és ifjúsági irodalom
  • felnőttek számára magyar nyelven kiadott általános és szaktájékoztatást szolgáló kiadványok
  • felnőttek számára magyar nyelven kiadott tudományos és ismeretterjesztő művek
  • általános- és középiskolai - főleg irodalmi - tananyag által tárgyalt művek.

Ezúton mondok köszönetet a Soros Alapítványnak a TALLÓZÓ program megvalósításához nyújtott anyagi támogatásért, valamint Ungvári Tamásnak, aki a pályamunkát előzetesen szakvéleményével ellátta.

E szakvélemény utolsó sorait idézem:

"A Hangoskönyvtár szerény ígényeket szabott meg. Holott érdemesnek látszik a 'Tallózó' felvétele egy nagyobb, központi szerveren."

Ungvári Tamás fent idézett sorai adták az ötletet a honlap létrehozásához.

A WEB-tárhelyet az Országos Széchényi Könyvtár biztosította.

A honlappal kapcsolatos észrevételeidet, jobbítására vonatkozó javaslataidat E-mail-ben itt írhatod meg nekem.

Vissza a főoldalra