Alfred ADLER

ÉLETÜNK ÉRTELME

Alfred Adler a századelő három nagy pszichológiai forradalmárának egyike. Míg azonban Freud és Jung irodalmi művek százait inspirálták, a köztudatban is állandóan használt (bár sokszor félreértett) fogalmakat alkottak, Adler koncepciói rejtettebbek maradtak, hatásuk áttételesebb volt és maradt szinte napjainkig. Az Életünk értelme Adler valószínűleg legfontosabb, jószerivel teljes pszichológiáját összefoglaló alapműve. Igen világosan és közérthetően fejti ki benne a szerző mindazt, ami újdonságot hozott a szaktudományba és az antropológiába. Felfogása szerint - és ezt nevezi individuálpszichológiának - az egyes ember nem képes számot adni arról, hogy milyennek látja önmagát és milyennek a világot. Alapállása, magához és a világhoz való viszonya ugyanis még azelőtt kialakul, hogy a nyelvet használni megtanulná. Hogy mégis ki ő, azt azonban elárulja, de nem szavaival (és nem mint Freudnál az álmaival, tévesztéseivel, hisztériáival stb., vagy mint Jungnál a kollektív emlékképeivel, archetipikus szimbólumaival), hanem "életstílusával". Ez a roppant komplex életstílus-fogalom a kulcsa az adleri pszichológiának, és a könyv egésze tulajdonképpen arról szól, hogy miben is áll az egyes emberek életstílusa. A sok-sok részletes megállapítás szintézisét végül az életstílus egészét reprezentáló "értelemadó gesztus", az élet értelméről kialakított, persze szavakba vagy csak nehezen foglalható összkép adja. (Innen a könyv címe, amely persze nem azt jelenti, hogy Adler megválaszolta volna az élet értelmére vonatkozó dilettáns "filozófiai" kérdést.) A könyv persze nemcsak a legfontosabb összefoglaló adleri téziseket nyújtja, de azokat a részértékű felismeréseket is, amelyek akár el is szakíthatók az adleri modell egészétől, önálló pszichológiai jelentőségre tettek szert (így pl. az Adler által felfedezett kisebbrendűségi komplexus).

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez