ADY Endre

ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI

Ady Endre a magyar irodalom legnagyobb formátumú, leginspiratívabb költő-géniusza. Lírájának verstani jelentősége is meghatározó jellegű irodalmunkban. A népi-nemzeti versidom korábbi egyhangúságát, feszességét feloldotta, hajlékonnyá tette. Szóalkotásai, szófűzései, újfajta ritmusa termékenyítőleg hatottak, s utat nyitottak a szabadvers felé. Az első világháborús éveknek nemcsak magyar, hanem világviszonylatban is kevés olyan megörökítője van, mint Ady Endre. Kemény István szerint "Akkora költő van még vagy nyolc a magyar irodalomban, mint Ady, de ilyenfajta csodaember csak még egy, Petőfi". Mindkettejük rövid alkotói pályája egy leveretés történelmi élményével fejeződött be (Szörnyű idő..., illetve Üdvözlet a győzőnek), ilyenformán kettejük élete és sorsa nem csak irodalomtörténet, de történelem is. És mert életük történelem, valódi poéták voltak, akik tették, amit a drámai korokban a poétáknak tenniük kell. Ennek megfelelően és szó szerint nagyon intenzíven élték korukat és életüket, amiért deviánsaknak minősültek a kor álszentjei szemében. Ezt a nagyon élő, nagyon kortipikus és egyben különc Adyt idézik a kötet versei, a programadó Góg és Magóg fia vagyok én kezdetűtől az Üdvözlet a győzőnek címűig. És akkor még nem szóltunk a hasonlóan nagy és ismert versekről: a Léda-versektől a Csinszkához szólókig, a magyarság sorskérdéseivel számot vetőktől az istenes versekig, a forradalmas sugallatúaktól a széthullott életet siratókig, a kevésbé ismert, de nem kevésbé nagy versekről, melyektől Ady lírájának verstani jelentősége felmérhetetlen, művészi hatása követhetetlenül széles és mély.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez