Csingiz AJTMATOV

VESZTŐHELY

Különös, titokzatos, szimbolikus sugárzású képekkel, jelenetekkel indul a regény: a kirgiz pusztán a farkaspár védtelen, szelíd emberrel találkozik, aki mintegy kegyelemkérően fordul feléjük; egy papnövendék azt magyarázza mesterének, hogy az Isten nem objektíve létezik, hanem az ember bensejét tölti ki; kolhoztagok helikopterekkel, géppisztojokkal hajtóvadászatot rendeznek tatárantilopokra, hogy a lemészárolt állatok húsával teljesítsék az ötéves terv irányszámait; kábítószeres banditák lopakodnak elhagyott tehervagonokban céljuk felé; Krisztus arról beszél Pilátusnak, hogy nem Tibérius császár, hanem az ő neve fog fennmaradni emberöltőkön keresztül. Ajtmatov mintha nem arra törekedne, hogy az összefüggéseket megvilágítsa, legalábbis a regény jó egyharmadában inkább látszólag összefüggés nélküli nagy tablókkal dolgozik. Ezek a tablók azonban - érthetetlen titokzatosságuk okán is, csodálatos kidolgozottságuk miatt is - felejthetetlenek. A történet azonban lassan összeáll: az emberek, az állatok, a szimbolikus figurák mindannyian "találkoznak" a Mojunkun pusztán, mely így szinte világszínpaddá válik. Rajta, benne ütközik meg gonosz a szenttel, a múlt a jövővel, az embertelenség a legmélyebb humánummal. Az író nem értelmez, nem tanít, nem áll egyik szereplője mellé sem. Egy misztériumjátékot mutat be, azt a csaknem metaforikus méretű és mélységű tragédiát, amelyben egy ősi, már régen nem evilágra való kultúra és életforma süllyed el, jóvátehetetlenül, mégis méltósággal, mert groteszkségében, idejétmúltságában, a nagy példákhoz képest kisszerűségében is nemesebbnek bizonyul, mint az, ami felváltja.
Kitűnő alkotás, de csak művelt, gyakorlott olvasóknak ajánlható.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez