ANKERL Géza

NYUGAT VAN, KELET NINCS

Ankerl Géza szociológus, és "világszociológiával" foglalkozik; korunk alapkérdései, a társadalomfejlődés fő trendjei és problémái foglalkoztatják. Ám nem "összképet" igyekszik nyújtani a világról, nem "átlagszámítással" él, hanem a problémák erőterébe igyekszik helyezni a speciális kérdéseket, amelyek sokszor nagyon is konkrétak, egyes jelenségekre vonatkoztatottak. Politikai kérdések éppúgy foglalkoztatják, mint fejlődéselméletiek, a régiók kérdésköre csakúgy tárgya vizsgálódásainak, mint a nyelvhasználatiak, a civilizációs kommunikációk csatornáira éppúgy ügyel, mint a monopolizáló tendenciákra vagy a kisebbségek ügyeire (A politika egydimenziós tudománya; Európai kisebbségek, magyar tanulságok; Globalizmus: az angol és a többi anyanyelv; Európa részeinek koherenciája; A világ anglo-amerikai magánosításának terve és a többi más írásmódú civilizáció stb.). Szinte minden, napjaink elmélyültebb újságolvasója, tévénézője számára ismerős problémát megpendítenek Ankerl Géza esszéi, ám roppant magas tudományos szinten, bár közérthető, sőt vonzó megfogalmazásban. Sorskérdések, hazafias aggodalmak, a globalizáció "rémképével" küzdő krízis- és válságkoncepciók mind sorra kerülnek, ám nem a hétköznapok kategóriakészletével, hanem a személytelen tudós, az objektív szociológus látószögéből, és ennek kapcsán mindenkor roppant árnyaltan. Éppen emiatt az árnyaltság, többszempontúság miatt a kötet írásai nem alkalmasak szenvedélyek felkeltésére vagy ébren tartására, annál inkább generálhatnak intenzív gondolkodást, töprengést, időnként akár vitát is. Kiemelten érdekes - minden művelt olvasónak.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez