APOR Péter

METAMORPHOSIS TRANSYLVANIAE, AZAZ ERDÉLYNEK VÁLTOZÁSA

Apor Péter sokat és sokfélét írt - verset, emlékiratokat, családtörténetet - de maradandó alkotásaként a Metamorphosis... című munkát szokás számontartani. A mű dokumentum-értéke rendkívüli. A kutatás is - különösen a régebbi - ilyen vonatkozásban foglalkozott vele. Az erdélyi nemesi életformát alaposan, belülről ismerő ember tempós részletességgel, hitellel számol be a még éppen csak avulni kezdő ősi szokásokról, viseletekről, a régi nyájasságokról, utazásokról, lakodalmi és esküvői módokról, káromkodási, imádkozási formákról stb. Történelmi, néprajzi, nyelv- és művelődéstörténeti szempontból páratlan és pótolhatatlan mű.

Apor könyve nemcsak a szakemberek vagy a kuriózum-kedvelők számára érdekes. Látszólagos irodalmon kívülisége, "formátlansága" ellenére - mint a régi magyar irodalom számos alkotása - esztétikai élményt is nyújt. Irodalommá teszi világképének, szemléletének egysége, a valóság ízei, formái iránti érzékenysége, láttató ereje, humánuma. Az új kiadás helyesírása a mai nyelvérzékhez igazodik, de megtartja az eredeti tájnyelvi sajátságait.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez