BENEY Zsuzsa

KÉT PARTON

Beney Zsuzsa meglehetősen elvont költészete abban az értelemben egyedi a kortárs magyar lírában, hogy ha szól - márpedig ritkán szól - akkor valamilyen súlyos esemény, tragikus élmény inspirálja, és amit mond, annak gondolati és költői jelentésében is súlya van, és következetesen visszatér örök témájához, a lét értelmének megfejtéséhez. Csaknem egy évtizede (1993-ban) jelent meg a Szó és csend között, és most szinte ugyanott folytatja, ahol akkor abbahagyta: nagylélegzetű, mintegy 500 soros versműben vet számot az "elbírhatatlan, mert kimondhatatlan" dolgokkal, ember és világ kapcsolatával, ember és ember viszonyával, a létezés végső kérdéseivel, és mindezt a korfordító 2000. évben teszi, "a Tisza halálának évében". A 118 négysoros vers a magyar bölcseleti líra egyik csúcsteljesítménye; szinte minden strófája axiomatikus érvényű megfogalmazás: "Forma nélkül elolvad az anyag. / Csak a semmi és a káosz határán / kavargó és mégis álló létezés. / Időtlen massza a forgó időben". Valóságos filozófiai esszé, nagy ívű gondolati konstrukció ez a versfüzér, mégsem tanköltemény, hanem szinte izzó szellemiség; posztmodern narráció, mégis sodró lendületű, magával ragadó ritmusú-lejtésű olvasmány, amelyből föltárul az emberlét megannyi dimenziója és a költő kozmikus felelőssége, a kicsiny sorsok teljessége, fölsejlik az élet spirituális értelme és végtelen perspektívája. E szellemi és poétikai értelemben egyaránt kimagasló jelentőségű kötet - a filozofikus líra olvasóinak maradandó élménye lesz.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez