BETHLEN Miklós

ÖNÉLETÍRÁSA

Az erdélyi államférfi írói hírnevét ezzel a nagyterjedelmű és két évi rabságban írott művével szerezte.
A 21 részre oszló bevezetésben Bethlen a becsületről, hírnévről, örökkévalóságról elmélkedik a protestáns teológia alapján, de a kor filozófiai irányzatainak - Descartes, Coccejus tanításainak - ismeretét is elárulva. A második nagyobb egység a szerző testi-lelki tulajdonságainak a descartesi filozófia nyomán kialakuló analitikus módszerrel történő elemzése; fizikai adottságainak, hajlamainak, hibáinak, egészségének, izlésének a magyar irodalomban páratlanul álló részletes leírása. A következő fejezetcsoport Bethlen tanulmányait mutatja be, a tanulást, a kultúra fontosságát a puritanizmus szellemében hangoztatja. A férfikort bemutató terjedelmesebb rész két egységre bontható: második házasságáig a magánéletre kiterjeszkedve, nyilvánvaló irodalmi igénnyel megírott részre, és a politikai eseményekre korlátozódó, ellenségeit támadó, önmagát védő hangjával sok helyen vitairatjellegű második részre.
A gazdag tartalmú mű történeti és irodalmi jelentősége egyaránt igen nagy.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez