Vaszil BIKOV

BALJÓS JEL

Bikov két történelmi idősíkot kapcsol össze. A regény cselekménye a második világháború idején, a németek által megszállt Szovjetúnióban játszódik, valahol a hátországban, egy jelentéktelen tanyán, ahol két öreg, Sztyepanida és férje, Petrok éldegél csöndesen, mígnem bekvártélyoznak a vidékre egy osztag német katonát, a németek helyi segítői, a "policájok" pedig kezükbe veszik a hatalmat. Első áldozatuk "Tarka", a két szegény parasztember táplálója, s a tehén otromba lemészárlása a "baljós jel", melyeket további borzalmak követnek. A két öreg és a németek meg a policájok küzdelmét elbeszélő cselekményszálból időnként ki-ki ágazik egy másik, amely a szovjethatalom idejébe vezet és a kolhozpolitika az osztályidegenekkel és a jobboldali elhajlókkal folytatott harc küzdelmét írja le. Sztyepanida itt fiatal aktivista, aki az elsők között iratkozik fel a kolhozba, igazságszerető jellemének parancsait követve keményen kiáll az oktalanul kuláknak bélyegzettek mellett és a túlkapások ellen tiltakozik. Mintha az elbeszélő olyan "baljós jelek" után kutatna ebben a korszakban, hogy miért lett lekulákozott a mostani nácipárti policáj. Begyűjtésekről, összeírásokról, kegyetlen rekvirálásokról ad hírt az elbeszélésnek ez a szála, mely egészen a nagybirtokok kisajátításáig visszamegy, amikor Sztyepanida és Petrok még cselédek voltak a tanyán.
Két egyszerű, becsületes ember gyötrelmes életútját írja le a balladás fényű regény, melynek útjelzői a döntő történelmi események. A mű halállal és a robbanásveszély "baljós jelével" fejeződik be.

Vissza a főoldalra   * * *    Vissza a kereséshez