Pierre BOURDIEU

MARTIN HEIDEGGER POLITIKAI ANTOLÓGIÁJA

Martin Heidegger - mint ez köztudott - egy ideig a náci párt tagja volt, egyetemi rektorként a náci ideológia szellemében tartott hírhedt beszédet. E politikai bűne, tragédiája (az értelmezések meglehetősen szóródnak) hatalmas szakirodalmat hívott életre elsősorban biográfiai jellegűeket, amelyek a személyes helyzetből, az illúziókból, tájékozatlanságból stb. eredeztették Heidegger "fasizmusát". Lényegében csak a marxista kritika vélte úgy, hogy Heidegger náci korszaka és mivolta filozófiájának alaptendenciáiból következik. Pierre Bourdieu - jóllehet nem marxista - lényegében ezt a jórészt elavultnak vélhető álláspontot eleveníti fel könyvében, természetesen egészen más érvkészlettel, de abból az alapgondolatból kiindulva, hogy a nagy gondolkodónak ez a "fertőzöttsége" nem egyéni-személyes választás kényszerű eleme és következménye volt, hanem egy filozófia sajátos konzekvenciáinak következetes érvényesülése. A könyv alapgondolata természetesen szembenáll a ma recens Heidegger-kutatá s szinte minden eredményével, a szerző azonban bír annyi elmeéllel, hogy gyakorlatilag tarthatatlan tézisét igen szellemes filozófiai meggondolásokkal támogassa meg. Mindenekelőtt könyvének a heideggeri kultúrkritikára és nyelvfilozófiára vonatkozó megállapításai érdemelnek figyelmet, elsősorban azért, mert az alapjában véve fundamentálontológiai gondolatgörgetegeket egy más szempontrendszer fénycsóváival világítja meg, sok-sok impulzust adva a további Heidegger-kutatásnak.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez