Heinrich BÖLL

AZ ANGYAL HALLGATOTT

Heinrich Böll önéletrajzi vonatkozású regényének főhőse Hans Schnitzler, fiatal német katona, aki a közeli frontról szökve, 1945 májusában visszatér szülővárosába - vélhetőleg Kölnbe. A kiégett romok között keresi volt felettesének özvegyét, hogy utolsó üzenetként átadhassa a halott zubbonyát a kivégzés hírével. Haris azt a fiatal, naivan tisztességes generációt képviseli, amelyik szinte az utolsó pillanatban kényszerült bevonulni: távol állt tőlük a náci párt zajos propagandája éppúgy, mint a háború elkerülhetetlenségének, illetve a győzelem hitének vakbuzgósága. Ez a generáció az életre készült, és helyette az értelmetlen pusztulást találta. Haris is magányosan bolyong ifjúsága tönkrement díszletei között, szánakozva figyeli a háborúból jött, vagy romokon élni próbáló emberek (asszonyok és gyerekek) új törvényű világát. Bujkálása, hivatalos okmányokért indított akciói során felidézi gyermekkorát, tanulóéveit, apja "hősi" halálát és saját hevenyészett, a körülmények diktálta, háborús esküvőjét, nászéjszakáját és felesége értelmetlen pusztulását. Haris szemében a háború mint az emberiség társadalmi létének abszurditása, mint gyűlölt és értelmetlen szenvedés jelenik meg, amelyet a hazatérés utáni konfliktusok még jobban összezavarnak. Böll lírai részvéttel követi Hansot, aki a szörnyű nyomorban végül is megtalálja társát, s a külön-külön megélt, de egy tőröl fakadó szenvedésen átlépve, megkezdhetik új életüket.
Az angyal hallgatott tárgyilagos líraiságával, arányos szerkezetével méltó helyet foglal el az író immár klasszikusnak számító alkotásai sorában.

Vissza a főoldalra   * * *    Vissza a kereséshez