Augustin BUZURA

AZ ÉJSZAKA HANGJAI

A regény egy jó eszű, normális érzékenységű fiatalember szerelmi és morális férfivá érésének történetét mondja el, egy köznapi bűnügy szálára fűzve föl a sokfelé szerteágazó, kisebb-nagyobb drámákat magába foglaló eseménysort. A mű alaptónusát, színét, mélységét, az egyetemi tanulmányait végző főhős, Stefan Pintea további sorsát meghatározó nagy romániai árvízkatasztrófa adja meg. Pintea, hogy tönkrement, idős szülein segíthessen, otthagyja az egyetemet, és egy vidéki város vasgyárába jelentkezik munkásnak, ahol már az első nap összeütközésbe kerül az "üzemi hierarchia" szinte valamennyi szintjének egy-egy képviselőjével. Kissé rezignált bátorságával azonban csakhamar sikerül beilleszkedni a munkásszálló életrendjébe; saját bőrén tapasztalva megismeri a munkások testi-lelki kiszolgáltatottságát, olyannyira, hogy még a vele legmakacsabbul szembenállók iránt is feltámad benne a szolidaritás. Buzura remek portrékat rajzol ezekről az emberekről, leírásai egyszerre tárgyilagosak és érzelmileg telítettek. Kíméletlen nyíltsággal beszél az üzem bürokratáinak elvtelenségéről, a gátlástalan korrupcióról, a demagógiáról stb, anélkül, hogy a kontraszthatás kedvéért ehhez akár a főszereplőt, akár a többi "elszenvedő" közül bárkit eszményítene. Vagyis ízig-vérig moderr realista regényt ír, amelyből nem hiányoznak a drámai-lírai, szinte szürreális vízíók sem (pl. az árvíz képei), a groteszk filozófiai illetve pszichoanalitikus, hol narratív, hol meg eseményszerű elemzések, s jelenetei mindig pontos karakterűek, nyelvileg adekvátak. Pintea két különös szerelmi viszonya színezi még gazdagabbá a történetet; az egyik "a döntés intermezzójában" szövődik közte s egy olasz újságírónő között - ez a kapcsolat az ember belső, lelki bekerítettségének fölismerését hozza meg a számára. A második, az üzem lecsúszóban levő mérnökének a feleségével támadt viszonya már inkább a szociális tér meghosszabbodását jelenti. Kitűnő alkalmat adva az írónak arra, hogy ezáltal szerves betekintést nyújthasson a vezető réteg intim szférájába. Ugyane szerelem fontos fejleménye - a fiatalember "albérleti" átköltözése a mérnök-házaspárhoz - jelenti a "krimi" kulcspontját; ekkor tűnik el a Vasil-fivérek házépítésre gyűjtögetett vagyonkája, s így természetesen az első számú gyanúsított Pintea lesz. A bűn vagy bűntelenség kérdése azonban a Pinteával azonosuló olvasó számára egészen a kifejlet feloldásáig, a kafkai egzisztenciális szorongás magnetikus szférájában vetődik fel, anélkül, hogy a kafkai ezoteria egy pillanatra is túlsűríthetné, elakaszthatná a történet spontán, emberi vérkeringését.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez