Jung CHANG

VADHATTYÚK. Kína három lánya.

A regény a 20. századi Kínát mutatja be, a szemtanú hitelességével tárja elénk azokat az összefüggéseket, amelyek titokzatosak, sokszor érthetetlenek a Kelet "misztikumát" megérteni próbálók számára. Az írónő 1978 óta Angliában él. Könyve életrajz, családregény: három nemzedék kínai asszonyainak története. A cselekménysor középpontjában a szerző édesanyja áll, akinek élete születésétől összekapcsolódott mindazokkal a változásokkal, amelyek mentén megrajzolható a mai Kína társadalma. A nagyanya egy kínai hadúr ágyasaként, majd házasságot kötve szegénységben, de boldogan alakítja saját életét. A nagyanya látens lázadását az anya folytatja, aki még diákvezetőként csatlakozik a földalatti kommunista mozgalomhoz. Tudatosan vállalt, a haladást sürgető eszmerendszere fokozatosan szembefordítja Mao Ce-tung diktatúrájával, a kulturális forradalom minden értéket felszámoló gyakorlatával. A szerző szüleinek élete börtönbüntetések és rehabilitálások szakadatlan sorozata. Kína társadalma pokoljárásának stációit az írónő is megtapasztalta: szüleitől többször elszakította az "eszme" kiteljesedése. A világ legrégebbi kultúrájának szétesését dokumentálja a "vadhattyúk" küzdelmes élete, de egyben meg is jeleníti azt: nem a hagyományokról számol be, hanem a szokások alapjául szolgáló életről; amelyben az orvoslás nem keleti misztérium, de hivatás; ahol az asszonyok szerepe nem kívül esik a történelmen, sokkal inkább beleágyazódik abba; és ahol maga a történelem sem csupán történések kronológiája, hanem lelkesedés és gyötrődés, kiábrándultság és meggyötörtetés szintézise.
A könyv tárgyilagos stílusával, már-már szenvtelen hangvételével szépprózai dokumentuma a huszadik századi kínai történelemnek.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez