James CLAVELL

PATKÁNYKIRÁLY

A történet 1945-ben játszódik, a háború még javában dúl, s a japánok több ezer brit, ausztrál és amerikai foglyot tartanak embertelen körülmények között fogva. A barakkokat szögesdrótkerítés veszi körül, de ebből a táborból kijutni amúgy is lehetetlen, hiszen körös-körül a dzsungel és a tenger övezi. A tábor őrzését a japánok magukra a foglyokra bízták, mert megvetik azokat, akik a sikertelen hadjárat után megadják magukat.

A regénynek három főszereplője van. Egyikük King, az amerikai tizedes, akit a táborban mindeki Királynak nevez. Ebben a nyomorúságos világban egyedül ő tud viszonylag normális életet élni: megszerzi magának és közvetlen környezetének az ennivalót, cigarettát, ruhaneműt; hallatlan érzékkel és agyafurtsággal mindig megtalálja a lehetőséget az üzletelésre. A magas rangú tisztek is őt kérik meg még megőrzött és féltett kincseik eladására, hogy a pénzen kiegészítsék szűkös rizsadagjukat. A Királynak különös tekintélye van, de ugyanakkor sok irigye is. A másik kulcsfigura Marlowe, az angol királyi légierő hadnagya, aki összebarátkozik a Királlyal; valami különös rokonszenv vonzza őket egymáshoz, bár származásuk és műveltségük igen különböző. Király megosztja javait Marlowe-val, ellátja élelemmel, sőt, amikor a karja úgy megsérül, hogy a tábori orvos nem lát más megoldást, mint az amputálást, csodával határos módon orvosságot szerez barátjának, és így megmenti a végzetes műtéttől. Gray - a harmadik főszereplő - angol hadnagy, a japánok megbízásából a tábor rendjére ügyel. Gyűlöli a Királyt és minden igyekezete arra irányul, hogy szabálytalanságon kapja...

A szerző, aki állítólag átélte ezeket a borzalmakat, hitelesen, kitűnő jellemábrázolással, mindvégig érdekfeszítően írja le a fogolytábor életét.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez