CSATHÓ Kálmán

MOST KÉL A NAP

A regény egy főispáni és egy vidéki örmény trafikos lányának ezer akadályon át is győzedelmeskedő szerelmét meséli el. Bontha András, a főispán harminchoz közeledő fia megcsömörödve a hivatali munkától, otthagyja pesti, minisztériumi állását és hazamegy Olt-Szerdahelyre. A véletlen összehozza a vonaton Káringécz dúsgazdag trafikos gyönyörűszép lányával, Vilmával, aki iskolái végeztével tér haza a szülői házba. A két fiatal között csakhamar fellobban a szerelem, de a társadalmi különbségek, a kisvárosi pletyka már-már lehetetlenné teszi a szerelem beteljesedését.... A feloldhatatlannak látszó dilemmát a főispánfi oldja meg.
Az író ebben az érdekesen bonyolított regényében is arra keresi a választ: merre vezessen az útja az úri osztály új nemzedékének, hogy egyéni boldogsága mellett hasznos szolgálatot is tegyen.

Vissza a főoldalra   * * *    Vissza a kereséshez