Alighieri DANTE

POKOL
Az Isteni színjáték első része.

Dante nagy, transzcendentális "színjátékának", az európai irodalom alapművének megismerése a középiskolai tanulók irodalmi tanulmányainak "kötelező" részeihez tartozik. Az általános, a mű egészének koncepcióját érintő - tankönyvekben is tárgyalt - tudásanyag elsajátítása mellett az Isteni színjáték háromrészes kompozíciójának első, a misztikus költői utazás "negatív" szakaszait összefoglaló Pokol tényleges szövegismeretét kívánja a tanterv.

A kötet - a Babits-fordítás első részének külön kiadásával - ezt a pedagógiai célt kívánja szolgálni. A "mocskos, síró lelkek" honában a kereszténységet, a szűztől született megváltót prófétikusan előre jelző Vergilius kalauzolja a költőt; a tercinák - az isteni hármasságra már formájukkal is utaló sor- és rímkötése - a harmincnégy ének megrendítő képsorán át az elkárhozottak honának egyre mélyebb bugyrain vezetik végig az olvasót. A bűnök, a vétkek negatív hierarchiájának megfelelő "körök" a kereszteletlenül elkárhozottaktól nyílnak egyre mélyebbre, lejjebbre; előbb a szerelemben, ételben-italban, pénzben, indulatban mértéktelenek, majd az eretnekek, hitetlenek, a másokkal és önmagukkal erőszakosak, az Isten személye és művei ellen törők, a csalók és végül az árulók elkárhozásának színtereit járva, vallomásait közvetítve teljesedik ki a pokol képe.

A sok kortörténeti, teológiai ismeretet magával görgető hatalmas epikai folyamat megértését és értelmezését a pokoli körök struktúrájának megjelenítése, az utószó átfogó értelmezése és a szöveg magyarázatát adó jegyzetek segítik.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez