DEME László

KÖZÉLETISÉG, BESZÉDMÓD, NYELVI MŰVELTSÉG

A szerző először szociológiailag alapozza meg fejtegetéseit. Rámutat, hogy társadalmunkban mindenkinek szüksége van a nyelvhasználat közéleti formáira; érzékelteti a logikus különbséget a magánjellegű, a "kisközéleti" és a "nagyközéleti" kifejezésmód között. Jelzi a közéleti nyelvhasználat közismert ferdeségeinek okát: demokratikus közéletünk még nem szabadult meg a múlt feudális-bürokratikus közéleti nyelvének örökségétől. Ezután pszichológiailag - a beszélőnek hallgatóihoz való viszonya szempontjából - elemzi a közéleti beszédhelyzeteket, a rögtönzött és az előkészített megszólalás, valamint az írásbeli fogalmazás különböző eseteit. Sok példával mutatja be a leggyakoribb hibákat, s ezek segítségével a helyes fogalmazás kritériumait. Végül a kommunikáció nyelvtudományi problematikájának rövid áttekintésével világítja meg, hogyan épül egymásba a szóhasználat, a mondatszerkesztés, a bekezdések szerkesztése és a szöveg egésze, hogyan teszik lehetővé a különböző szintű nyelvi eszközök a beszélő alkalmazkodását a beszédhelyzethez és a hallgatók tájékozottságához.

A nyelvtudós és a nyelvművelő publicista erényei egyaránt érvényesülnek ebben a könyvecskében: az elvontabb harmadik részben is úgy veti fel és úgy illusztrálja problémáit a szerző, hogy valóban mindenkihez szóljon.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez