DÉNES Zsófia

ZRINYI ILONA

Zrinyi Péter horvát bán leánya, Zrinyi Ilona fényes kísérettel utazik Bártfa városába, hogy ott megülje menyegzőjét a gazdag és hatalmas Báthori Zsófia fiával, I. Rákóczi Ferenccel. A pompás esküvő után a fiatal pár Patakra megy. Elmúlik tíz év, apját kivégzik egy összeesküvés miatt, anyja és férje is meghal, s Ilona egyedül marad a két kis gyermekével, Juliannával és Ferkóval. Nemcsak a császári házzal és a jezsuitákkal, de Báthori Zsófiával szemben is meg kell védenie az árvák jussát. Vállalja a harcot, nemcsak gyermekeiért és örökségükért, de később szerelméért, a bujdosó kurucok vezéréért, Thököly Imréért is. Hősiesen védi három éven keresztül az ostromlott Munkácsot, a magyar szabadság utolsó végvárát. Példás lelkierővel viseli a bécsi száműzetést, fiának elszakítását és megosztja férjével a török császár kegyelemkenyerét. Derűjével bizakodást, optimizmust, hitet önt a száműzöttekbe, s élete végéig rendületlenül bízik fiában, akiből II. Rákóczi Ferenc, Magyarország vezérlő fejedelme lesz.
Az írónő avatottan, nagyon sok kortörténeti dokumentummal (kuruc kori költészet, családi episztolák részletei, testamentumok) gazdagítva, a nyelvi archaizálás finom eszközeivel bontja ki a tömören, ügyesen szerkesztett regény ívét. A könyv a tizenéves olvasóknak szól elsősorban.

Vissza a főoldalra   * * *    Vissza a kereséshez