DUBA Gyula

KIÁRUSÍTÁS DÉLELŐTT

Az író novellisztikája a nemzeti kisebbség életét, helyzetét jeleníti meg a hagyományosabb epika eszközeivel, ugyanakkor tekintélyes számban tarkítják szatírák, görbe tükröt tartó, keserűen irónikus humoreszkek is. A Viharok időszaka cím alatt egybefoglalt nyolc novella reális élethelyzetek megjelenítése hol kommentárokkal, hol az irodalmi riportázs eszközeivel. A címadó novella öreg, becsapott műkedvelő hősét éppúgy meleg együttérzéssel jellemzi, mint a Csehszlovákiában munkát vállaló felvidéki magyar munkásokat, akik tízórányi gyorsvonatutat tesznek meg munkahelyük és otthonuk között. Előadott eseteiben hol a csökönyösen ostoba emberi rosszindulat, hol a társadalmi méretű közöny, hol pedig a házastársak egymás iránti érzéketlensége robbantja fel az emberi kapcsolatokat. Írásának e komor tónusú, lélekelemző csoportjával látszólag ellentétesek a Szatíra születéséről című ciklus írásai, amelyek a klasszikus szatíra és a bölcs humor szerencsés elegyéből születtek. Hol csak egy írói ötlet indítja meg a fantáziát (Jövőbiztosítás), hol a végletekig végigvitt sztori (Megszegjük a rendeletet; Nem kivétel a kivétel). Írásainak egy kisebb csoportja az abszurd hagyományait követi (A hétalvó center; A három kuka), melyek nevetnivaló képtelenségei mögött az általános cselekvésképtelenség húzódik meg. Írásainak némelyike e csoportból ugyan nem éri el a "komoly" novellák irodalmi színvonalát, azokat, amelyek igazán jellemzik Duba Gyula szépprózáját, mégis, vázlatosságuk ellenére is jó - szórakoztató! - olvasmányok. Ez az olvasmányosság épp abban az anekdotikus elbeszélőmodorban találja meg gyökerét, amely Duba epikájának sajátos jegye.
A kötet, ha nem is a legjelentősebb mű a felvidéki magyar irodalomban, értékes és színvonalas olvasmányt kínál.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez