DÜMMERTH Dezső

AZ ÁRPÁDOK NYOMÁBAN

A magyar őstörténetnek máig számos tisztázatlan kérdése van és sok a homályos folt első királyaink személye és cselekedetei körül is. A könyv e homály oszlatására, közhelyszámba menő tévhitek cáfolására és a magyarság legdöntőbb évszázadainak színes rekonstruálására vállalkozott. Elképesztő mennyiségű korabeli és utólag keletkezett forrást (legendákat, krónikákat, szájhagyományt, törvényeket stb.) használ fel kritikailag. Az egyes forrásokat, vélekedéseket bátran ütközteti és feltevéseiben mindig megalapozottan merész.

A lírainak nevezett bevezető a Margitsziget kolostorainak és a szentté avatott királylány sorsát bemutatva megpendíti a kötet egészének problematikáját. Ebből kiindulva az őshazát mutatja be, majd azokra az ország területén található helyekre vezet el, ahol az Árpádok születtek, éltek, alkottak, vagy meghaltak és eltemetkeztek. Az első fejezet a Turul-nemzetség kibontakozását, a magyarság kialakulását elemzi. Érdekesen bizonyítja, hogy őseink feltehetően finnugor nyelvet beszélő részének ősi eredethagyománya nem maradt fenn, míg a másik, a hunokkal testvér, török nyelvű és kultúrájú néprész adta az egybeolvadt "nemzet" származásmondáit. A további fejezetek egy-egy helységnévhez - Fehérvár, Esztergom, Tihany, Szekszárd, Buda vára - kötődő történelmünket vizsgálják, középpontban mindig királyaink személyével. Emberközeliben mutatja be őket a vezérlő fejedelem Álmostól III.Endre királyig, "az utolsó aranyágig", s közben gondosan és nagyon izgalmasan rekonstruálja a kor politikai, anyagi és kultúrális életét.
A könyv a komparatív történetírás magasfokú ismeretterjesztő műfajának szép példája.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez