Friedrich DÜRRENMATT

AZ ÖREG HÖLGY LÁTOGATÁSA

Ez a darab Dürrenmatt drámaírói művészetének csúcspontja. Az elszegényedett szülővárosába visszatérő öreg milliárdosnő, aki pénze mindenhatóságának tudatában megvásárolhatja ifjúkori csábítójának halálát a városka tisztes polgáraitól, valóságos megtestesítője a pénz gonosz hatalmának, amely kérlelhetetlenül rombol szét minden erkölcsi gátlást, megfontolást. A háború utáni kisváros, Güllen valahol Nyugat-Európában van. A város kisemberei bűntárssá, cinkossá válnak és a náci tömeghisztéria tipikus jelenségei észlelhetők rajtuk, az öreg hölgy alakjában pedig az amerikai monopoltőkés magatartás és életfelfogás szimbolizálódik. Dürrenmatt egész művészetét inspirálja Kafka (például a tárgyalási jelenet kísértetiessége, a milliomosnő különc figurája), de a szorongás, groteszk élmények konkrétabban idézik a társadalmi valóságot. Az írói éleslátás bizonyítéka, hogy a kispolgári és a milliárdosi emberellenesség összefügg. A színdarabban fellelhető minden dramaturgiai vívmány (narrátorkórus, időbontás, allegória), de nem öncélként, hanem a pénz elidegenítő hatásának félelmetes, szatírikus bemutatására.

Mesteri módon kiegyensúlyozott dráma, tele virtuóz szerepekkel. Dürrenmatt ebben a darabjában találta meg leginkább azokat a művészi eszközöket, amelyek összhangban vannak a felvetett témával, ezért tudja elérni, hogy minden komikum ellenére egy percre sem szabadulhat a néző a probléma nyomasztó voltától.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez