ECKHART Mester

A TEREMTÉS KÖNYVÉNEK MAGYARÁZATA

Közismert, hogy a Biblia nagyfokú nyelvi ambivalenciájával hosszú évszázadokon keresztül interpretációk sokaságát ihlette. A különböző keresztény vallási felekezetek létrejötte is tulajdonképpen az eltérő értelmezések megszilárdulásának köszönhető. A kötet szerzője a német misztika legjelentősebb képviselője, a dominikánus rendbe tartozó nagyszabású gondolkodó, könyvében a Szentírás "többszintű értelmezésének a lehetőségébe" vezeti be az olvasót.
Eckhart mester egyénileg járható, individuális utat keresett, melyen haladva a katolicizmus dogmatikájától mentesen léphet kapcsolatba Istennel. A vallás külsőségeit elvetette; szerinte a végső igazságot kereső ember az egyház, illetve a papok közvetítése nélkül is eljuthat Istenhez, ugyanakkor a világmindenség egészében megnyilvánuló jelenségeket a teremtő isteni elv megnyilvánulásainak tekintette. A mester a Teremtés könyvének legfőbb eseményeihez fűz kommentárokat, s allegorikus magyarázatai már a maga korában sem fedték mindig az egyház hivatalos álláspontját. Magyarázataiban gyakran szerepelnek absztrakt metafizikai megállapítások, más helyütt viszont szinte profanizálja a vallásos szövegeket. Teológiai fejtegetéseit olvasva - melyekben legfőképp Avhärroes, Maimonidész, Bohäthius és Arisztotelész gondolataira támaszkodik - az olvasó számára Isten, "ki mozdulatlan mozgatja a mindenséget", hol szinte megérinthető közelségbe kerül, hol pedig az elérhetetlen szférák messzeségébe távolodik. Az olvasóban egy szerzetes tiszta arcéle rajzolódik ki, aki nem elégedett meg a hit előírásaival, hanem a legtökéletesebb megismerésre törekedett. A szakrális szövegben a szó szerinti tartalom mögötti primáris jelentéseket kutatta, felvillantva az értelmezési lehetőségek széles skáláját; azt sugallja egyúttal, hogy az Istennel való kontaktust mindenki a vallási előírásoktól függetlenül, sajátos, egyéni úton valósíthatja meg.
A könyvet részletes jegyzetek, az Eckhart-kutatás iránt érdeklődők számára pedig tájékoztató bibliográfia, valamint az Utószóhoz kapcsolódó Eckhart-életmű fontosabb témaköreit áttekintő szövegrész egészíti ki. - A kötet leginkább azoknak ajánlható, akik szívesen fordítják figyelmüket a Biblia ma is elevenen ható tanításai felé, elmélyülő gondolkodásra hajlamosak.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez