ECKHART Mester

INTELMEK ÉS TANÍTÓ BESZÉDEK

A német Eckhart mester a nagyskolasztika tanítványa, egyben egyik legfőbb ellenfele volt. A skolasztikusok racionalizmusával szemben a misztikus tapasztalatra, az intuícióra, a közvetlen szakrális tudásra alapozott, ám eredményei (bár időnként eretnekséggel vádolták) alapjában véve ortodoxnak tekinthetők. A legnagyobb misztikusok közé tartozik, intelmei, beszédei, evangélium-magyarázatai és a Vigasztalás könyve című kis traktátusa a lélek és Isten kapcsolatának legbensőbb kérdéseivel foglalkoznak, a misztikus próza egyszerre szépirodalmi és ezoterikus nyelvén. A kötet néhány beszédét és evangélium-magyarázatainak egy-egy részletét közli, illetve tartalmazza a magyarul már megjelent Vigasztalások könyvét is . A kötet hívő keresztények számára "lelki olvasmány", a profán misztika hívei számára bevezetés a misztika világába, laikus olvasóknak jelentős esztétikai, illetve művelődéstörténeti olvasmány.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez