EÖRSI István

A CSOMÓ

Harminc év novellatermését tartalmazza az író által válogatott elbeszéléskötet. Eörsi nem vérbeli novellista, időnként maga is kétkedik, vajon "igazi" novellák-e írásai, vagy csak szépirodalmi eszközökkel is élő publicisztikák. Bizonyos, hogy az írások túlnyomó többsége benne lehetne egy publicisztikai válogatásban is. A legjobb elbeszélések azonban mégis megrendítőek, mélyre hatolóak, úgy tudnak emberi szituációkat, gesztusokat, problémákat, "határhelyzeteket", különösségeket, atipikus eseményeket "kimerevíteni", ahogy arra csak író képes: a halál előtt a közöny páncéljába merevedett Lukács György "beszélget" a szerzővel (holott alig bírja szóra, dadogásra nyitni száját); ahogy az életfogytiglanra ítélt olasz bűnöző az öngyilkosságba menekül, amint elengedni kívánják a börtönből; ahogy a férje által rendszeresen megerőszakolt amerikai asszony eljut odáig, hogy házastársa nemiszervét levágja; ahogy a kis Eörsi István elbeszélget a fürdőszobában - hittanóra előtt - munkaszolgálatra bevonulni készülő apjával (Egy beszélgetés; Fürdőszobában; Martha szemszögéből; Búcsúlevél stb.) mind-mind telitalálatú, igazi novella, És ilyenek azok a hosszabb elbeszélések is, amelyekben ugyan történetfilozófiai, etikai vagy politikai problémákat "csomóz" a szerző, ám ahol a tantételek példafigurái lassanként fel- és kiszabadulnak a didakszis hálójából, és vérbeli novellahősökké nőnek (Két kedd; Képzelgések; Buszon stb.). Persze van sok "bagatell" is a kötetben. Ezek java része elsősorban üdítő szemtelenségével, polgár- ás káderpukkasztó szarkazmusával hat (a legjobb köztük a Legyet fogtam a miniszternél című). De ahhoz is remekül ért az író, hogy a végletesen banális, mindennapi szituációk elképesztő bornírtságára mutasson rá, a "normális" élet és gondolkodásmód antinómiáit villantsa fel (ezek közül talán A nagy újság viszi el a pálmát).
Jelentős kötet - az intellektuális, racionális vonalvezetésű, az iróniát és öniróniát középpontba állító írások kedvelőinek.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez