EÖRSI István

EMLÉKEZÉS A RÉGI SZÉP IDŐKRE

Eörsi - korábban szamizdat kiadásban is viszonylag széles publicitást nyert -, emlékezés-könyvének címe felettébb ironikus: az író 1956 decemberétől 1960 augusztusáig viselt börtönbüntetésének eseményeit idézi fel a kötetben. Az Írószövetség összekötőjeként tartóztatják le a Nagybudapesti Munkástanács tervezett ülésén, végigéli a vizsgálati fogság, a kihallgatások, az elítéltetés procedúráit, megjárja a Markó utcai börtöntől kezdve a korabeli politikai elítéltek fegyintézeti stációit: Vácott, majd Márianosztrán, végül a kőbányai úti Központi Gyűjtőfogházban raboskodik. Az íróember éles szemével rögzíti a vallatótisztek, bírák, börtönőrök, hatalmaskodó vagy liberálisabb intézményparancsnokok arcélét, a politikai helyzet kényszerének és a személyes adottságoknak a következményeit, nem kevés iróniával villantja fel a cellatársak sokszor esendő arcvonásait is, ám önmagát sem kíméli a memoár megrajzolásakor, a kommunista eszmékhez hű, toalettpapírra verseket író, csetlő-botló filosz-író is megkapja az utólagos szellemi ítéletet. Ám a kötet címén, az irónián, az anekdotikus, sok neves elítéltet érintő részleten túlmutatóan Eörsi e négyéves raboskodást pozitív módon is igyekszik beállítani: az 1956 októberében-novemberében vállalt eszmékhez hűen, a "konszolidáció" politikai, erkölcsi kényszer-tagadásaitól mentesülve - az 1960-as magyar valóságot tagadva, radikálisan elutasítva - kerülhetett végül szabadlábra. Börtönben írt versei is, melyeket az emlékezés folyamatába iktatva hoz a memoár, inkább ennek a hűségnek az erkölcsi dokumentumaiként és nem esztétikai értékük révén nyernek jelentőséget.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez