EÖSZE László

KODÁLY ÉLETÉNEK KRÓNIKÁJA

A kötet Kodály Zoltán (1882-1967) életútját kíséri nyomon, tárgyilagos adatközlések és gondosan összegyűjtött dokumentumok alapján. A szerző Kodály életének és művészetének kitűnő ismerője; tartalmilag gazdag, adataiban, idézeteiben dús anyagot nyűjtött össze. Napról napra, mindennapi életének valós összefüggésében látjuk Kodály hihetetlenül szerteágazó tevékenységét, rendkívüli munkabírását, s az egész életére jellemző szerves egységet - a zeneszerzői, a tudósi, a pedagógusi és a népnevelői tevékenységek összefonódását. Plasztikusan domborodik ki néhány emberi vonás is: életre szóló barátsága Bartók Bélával, s mélységes összeszövődöttsége első feleségével, életének majd félszázadon át társával.
A kötet kiemelkedően értékes és olvasmányos.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez