ESTERHÁZY Péter

A SZÍV SEGÉDIGÉI: Bevezetés az irodalomba

Az újabb bevezetés a szépirodalomba, címének sugallatát beteljesítve, érzelmeket, érzéseket, hangulatokat tár fel. A személyes indíttatású, saját közvetlen élményeiből kiinduló próza magva az író viszonya anyja betegségéhez és halálához. A kényes, a túlságosan szemérmetlen önfeltárás veszélyét hordozó témát részben a szerkesztésmód, részben a most sem hiányzó jellegzetes irónia segít megfelelő távolságban tartani a túlzott szubjektivizmustól, az esetleges magamutogatástól. A már kipróbált módszer szerinti "kettős" írást kap kezébe az olvasó. A személyes történet a haláleset krónikájával indul. Egy idő után azonban lebegővé válik, anya és fiú szétbogozhatatlan egységének megvalósulásaként egyes szám első személyben elbeszélt életrajzforgácsokat, álomleírásokat, érzések, események évek után is megmaradó lenyomatát őrzi. A néhol szürrealista hatású, néhol a naturalizmus eszközeivel élő szöveg hangulati aláfestését, "kommentárját", ellenpontozását kapjuk a sokszor idézetekből építkező lapalji "kísérő szövegben". A kisregény megrázó részletességgel és öngyötréssel próbálja feltárni az ember lehetséges viszonyát betegséghez, halálhoz, túléléshez, s ez a törekvés nemcsak a szerző munkásságát kedvelők számára teszi mély élménnyé a könyvet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez