FALUDY György

100 KÖNNYŰ SZONETT

Faludy György 1966 óta írja és folyamatosan számozza szonettjeit. A forma zártságát eleven könnyedséggel kezeli, a lírai reflexiót - Szabó Lőrinc nyomdokait is követve - életrajzi és gondolati pályákra vezeti. A szonettciklus első száz darabját külön kötetben ( 200 szonett) tette közzé.
Ebben a könyvben - melynek borítóját igen találóan egy sokalakos Brueghel-kép reprodukált részlete adja - ezek folytatása, a 201-től 300-ig számozott szonettek szerepelnek. Első darabjai még az emigrációban, Torontóban születtek, a többiek az újbóli hazatelepedés után, már itthon. Változatos kolorit, tematika jellemzi: olvasmányélmények, emlékek, önéletrajzi reflexiók; ironikus közelítés és verssé fegyelmezett, megindult intimitás lehetőségei között csapong a kötet költeménysorozata. Könnyűnek a versbeszéd közelsége, a rímelés, a mondatfűzés csillogó eleganciája miatt egyaránt nevezhető ez a ciklus. A szerző a mesterségbeli tudás, a költői zsonglőrség, a képzelet színes játékai által nyeri meg olvasóját, aki, mindeközben egy széles körű műveltséggel, élettapasztalatokkal bíró lírai személyiséggel, a bölcsesség visszatekintő és horizontokat vizsgáló szemléletével is közeli kapcsolatba kerül.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez