FALUDY György

BÖRTÖNVERSEK, 1950-53.

Az ötvenes években többféle börtönt, büntetőtábort is megjárt Faludy György e kötetében azokat a verseit gyűjtötte össze, amelyeket épp e börtönökben, táborokban írt, pontosabban: papír, írószer nem adatván neki, fejében kidolgozott. A költeményeknek azonban korántsem pusztán a sajátságos keletkezési körülmények adnak jelentőséget, önértékük, jelentős esztétikai értékük van. Az olvasót elsőül e költemények sajátos, téveszthetetlenül faludys hanghordozása, versmondattana, ritmusa fogja meg. A többnyire jambikus menetű verseket sajátos, döccentő hangsúlyok "ellenpontozzák", a folyamatos, retorikus előadásmódot, dikciót ugyancsak igen erős kitételek, emblémák, ősi magyar verstoposzok teszik helyenként - általában épp a tartalmi csúcspontokon - szaggatottá, szinte tragikusan törtté, menetéből kiugróvá. Ez a versbeszéd persze igen erős érzelmű és indulatú vallomásokat görget. Faludy a szó régi, múlt századi értelmében "férfias" költő: dacos, őszinte, szókimondó, egyéniségét mindvégig őrző, sorsával bátran szembenéző. Ez a férfi a legtöbb vers lírai hőse, róla szólnak, vallanak a legszebb sorok (Kihallgatás; Havas Bandi; Emlékezés egy régi udvarházra; Recski est; Éhség; Magánzárka; Monológ életre-halálra stb.).
E "férfiassággal" csak látszólag áll ellentétben a versek gyakori, és sokszor nagyon is megható líraisága. Az emlékek, a természet egy-egy szép, a sötét körülmények ellenére is fel-felvillanó darabja, a társak és barátok kipróbált hűsége, szolidaritása mély megrendülésre kényszerítik a szerzőt, aki azonban az elérzékenyülésnek is tiszta, szép sorokban ad hangot.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez