FARKAS Zsolt

MOST AKKOR

Újabb kötetében a fiatal kritikus folytatja azt, amit néhány éve kezdett el: egyrészt a jelenkori magyar irodalom nagyságainak felülvizsgálatát, az elismertnek számító opuszok bírálatát, másrészt a tájékozódást a "nagyvilági" (angolszász, francia és német) szellemi életben. Farkas Zsolt az "élő klasszikusok" provokatív bírálatával hívta fel magára a figyelmet, ami nála egy nemzedéki és egy személyes szellemi elszámolást jelent. E kötetében Balassa Péter, Nádas Péter és Eörsi István nagyszabású esszéisztikája kerül terítékre, valamint Lengyel Péter prózája. Ezeket a szerzőket, akik a mai irodalmi köztudatban magas piedesztálon állnak, Farkas igyekszik elfogulatlanul, ámbár kritikai vehemenciával, "demitizálva", szorosan a szövegekre koncentrálva újraolvasni. Revíziójának eredményeképp megtépi az említett írók körüli mitikus aurát, rámutatva műveik bírálható pontjaira, szemléletük problematikus vonásaira, amivel megkérdőjelezi az aktuális magyar irodalom értékrendjét. A hazai szellemi horizont Farkas tanulmányainak és bírálatainak tükrében beszűkültnek, a gondolkodás avíttasnak vagy fogyatékosnak bizonyul. Tanulmányainak olvastán felmerül a kérdés: az ifjabb literátor nemzedék mit akar, mit tud s mit nem kíván átvenni a szellemi elődök hagyományaiból? Farkasnak sikerült distanciát teremtenie a honi szellemi jelenségek irányába, s ez nemcsak kritikai vénájának, hanem széles körű világirodalmi olvasottságának is köszönhető. E kötetében is több tanulmányban számot ad az elsősorban amerikai és francia szellemi életben tett "tanulmányútjairól", melynek során feldolgozta a legkorszerűbb elméleteket, eszméket, gondolkodásmódokat (Foucault, Barthes, Lacan, Feyerabend, de Man és mások műveit). Igen járatos a posztmodern elméletek és elgondolások mezőin, ez irányú tapasztalatai és kritikai észrevételei izgalmasak és továbbgondolásra késztetők. A friss szellemi áramlatokat Farkas kritikailag sajátítja el; nem szisztematikusan, hanem a maga felfogása és temperamentuma szerint, rapszodikusan. Esszéstílusa elven, sajátos és szellemes. Könyvében vitacikkek is vannak szép számban (pl. reagálás a Hazai Attila regénye nyomán támadt kritikai polémiára, a szerző Balassa-bírálatát követő felzúdulásokra stb.), melyek rávilágítanak irodalmi közgondolkodásunk neurózisaira és gyengéire. - A kötet a mai magyar irodalomkritika fontos teljesítményei közé tartozik.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez