FEKETE István

ÖREG NAPTÁR

Fekete István hagyatékából került elő a harminc novella. A szöveg gondozója az egyik novellát választotta a kötet címadóul, és az Öreg naptár valóban találó megjelölése azoknak a hangulatoknak, amelyeket a bensőséges, ám sokhelyütt humorral és huncutsággal finoman átszőtt sorok közvetítenek az olvasó felé. A többségükben önéletrajzi ihletésű, rövid elbeszélések mind a mai napig élő, eleven erővel hatnak. Az írások mindegyikének témája a táj, és a tájban élő ember hangulata, érzésköre, viszonya a természet szépségeihez. A gyermekkor színes üvegcserepein fölszikrázó fények által az olvasó elé varázsolódik Fekete István ifjúságának meghitt hangulata, az állatok iránt érzett olthatatlan vonzalma, szeretete. Édesapja kisgyermekként gyakran vitte magával vadászni a szerzőt, aki - bár később maga is szenvedélyes vadásszá vált - ekkortájt még sajnálattal és szánalommal figyelte az elejtésre szánt vad kelepcébe csalását. Ám ezekben a szomorkás alaphangulatú történetekben sem komor a "végkifejlet", mert valamilyen csavaros fordulattal a szerző úgy alakítja a "mesét", hogy a végén az derül ki, hogy például szerencsés lehet az elejtett vad árván maradt csemetéje, hiszen a Fekete család házánál jobb otthonra nem találhatott volna. Itt azután a szeretetteljes légkörben ember és állat "akolmelegében " alakul ki az a kapcsolat, amely élete végég töretlen barátsággal köti a szerzőt az erdő lakóihoz. Fekete István gyönyörűen ír: a szeptemberi erdő ezerarcú világa, az ősz színeiben tobzodó természet szinte életre kel a kötet lapjain, és az olvasó hallhatja, ahogyan még késő nyári suhogással ringatja magát az erdő, és láthatja, ahogyan a halk szél fuvallatai már egymásra rendezik a titokban lehullott sárga leveleket. Az őszi és téli naptár az elmúlás színeit varázsolja az olvasók elé, ám ebben az elmúlásban, a beszédes csend legmélyén felfedezheti az olvasó a lélek halk szavát, amely megnyugvást ad a város zajában megfáradt vándor lelkének. A mai rohanó világban szinte gyógyírt jelenthetnek a lélek bajaira Fekete István sorai, mert általuk egy olyan csodálatos világ erdejében barangolhat az olvasó, ahol még érvényesek "a szépség, a jóság törvényei, és amelyben érvényesül az egyszerű igazság, amelyről Jézus szólt példabeszédeiben". A szerző hite élesztheti a reményt az olvasóban, hiszen ha ő, aki világégéseket és emberi sorsok pusztulásait átélve hitt az emberben, hitt az értékekben, akkor az itt és most élőknek is kötelessége, hogy igazabbak, bensőségesebbek és szeretetre hangoltabbak legyenek. - Vélhetően a középkorúakat és az idősebbeket érinti majd meg igazán a válogatás hangulatának varázsa, ám rajtuk kívül a természetet kedvelő fiatalokat is érdemes erre az útra invitálni.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez