Lion FEUCHTWANGER

BALGÁK BÖLCSESSÉGE

A mű egyszerre lép föl az életrajzi, a társadalmi és a történeti regény igényével. Fő alakja Rousseau, a regény azonban a nagy francia filozófus, író és forradalmár életének csak legutolsó heteiről számol be részletesen. Ennek a rövid időszaknak művészi erejű leírása viszont megvilágítja "a természet és az igazság férfiának" ellentmondásokkal, emberi gyöngeségekkel teli, kivételes egyéniségét. A balga bölcs túléli saját fizikai halálát: életművének eszmei hatása hatalmas társadalmi változások, történelmi jelentőségű események hajtóerejévé válik. A régi francia feudális társadalom egy részét megzavarják, önbizalmában megrendítik, más részét pedig harcos tettekre korbácsolják a rousseau-i eszmék. Amikor kirobban a forradalom, gironde-isták és hegypártiak, entellektüellek és kispolgárok, "azelőttiek" és népi forradalmárok között egyaránt hemzsegnek az ő tanítványai. És Robespierre-ék az ermenonville-i sziget sírgödréből soha nem látott diadalmenetben viszik a halhatatlan halott földi maradványait a párizsi Pantheon díszsírhelyére, a nagy ellenfél, Voltaire hamvai mellé.
A forradalom történeti leírása persze csak vázlatos, de egyes részletek (pl. a király elleni per ismertetése) pompásan tükrözik a kor atmoszféráját. A néhány ecsetvonással találóan felvázolt történelmi portrék közül kimagaslik Robespierre képe.
A mesterien felépített regény költői és mégis valós képet ad Rousseau életéről és az eszméitől átitatott nagyszerű korszakról.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez