Henry FIELDING

TOM JONES

Sokágú cselekményét a főhős fejlődésének története fogja össze gyermekkorától férfivá éréséig. Allwothy, a jómódú földesúr egy csecsemőt talál ágyában, akiről a nyomozás során Jenny Jones, a szobalány azt vallja, hogy az övé, s ő csempészte oda. A lányt Allwothy elküldi a háztól, de a gyermeket magánál tartja, nagyon megszereti, s együtt nevelteti nála élő húga, Bridget fiával, Blifillel. A nyíltszívű, de élethabzsoló Tom Jones felcseperedve féktelenkedéseivel eljátsza nevelőapja bizalmát, az pedig hiteltadva az alattomos Blifil rágalmainak, aki főleg azért irigyli Tomot, mert meghódította a szomszédos földesúr, Western szépséges leányát, Sophiát, elűzi Tomot. A fiú egy időre felcsap katonának, majd összeakad Partridge-dzsal, a borbély-felcserrel, az együgyüség és ravaszság e bűbájos keverékével, együtt mennek világgá. Csapás csapás után éri, párbaj miatt börtönbe is jut. Bonyodalmak után Jenny Jones, Tom feltételezett anyja Allwothynak tett vallomásával mindent rendbehoz: a hős valójában Bridget titokban született törvénytelen fia. A földesúr boldogan fogadja vissza unokaöccsét, miután Blifil intrikái is lelepleződnek.

A regény három nagy szerkezeti szakaszra tagolódik: az első az angol vidékek csendes életét mutatja be epikus hömpölygéssel, a második az országutak világát pikareszkszerű kalandfűzérben, a harmadik a fővárost, az arisztokráciát egyre gyorsuló iramú cselekménnyel. A valósághű ábrázolást szatírikus ér szövi át, a jellemzés gyakran karikaturisztikussá válik, ezt azonban Fielding meleg humora, a művet mélyen átható derű enyhíti. A mű hangneme rendkívül közvetlen. Az író lépten-nyomon "kiszól" a szövegből, filozofál, elcseveg, évődik az olvasóval.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez