Moses I. FINLEY

ODÜSSZEUSZ VILÁGA

A nagy feltűnést és sok vitát kiváltó magyar nyelven is kiadott nevezetes könyv - s szerző saját meghatározása szerint - , az Iliász és Odüsszea alapos olvasatán alapuló társadalomrajz, amelynek felvázolásakor más társadalmak tanulmányozása segített értelmezni a költemények homályos pontjait". A szerző, Polányi Károly tanítványa és az antikvitás kitűnő kutatója a homéroszi eposzokat kétségtelenül szinte segédeszközül használta a bronzkor, az archaikus görög társadalom vizsgálatához. Ehhez előbb tanulmányoznia kellett az orális költészet alkotói technkáját, könyvének első két fejezetében ennek összehasonlító vizsgálatára tesz kísérletet (Odüsszeusz és a görögök, Énekmondók és héroszok). További fejezeteiben - az eposzokra mint sajátos szociológiai forrásanyagra támaszkodva - megállapítja, hogy maga az elbeszélés nem a mükénéi hagyományokban, hanem a mükénéi civilizáció összeomlását követő úgynevezett Sötét Kor hagyományaiban gyökerezik, és a lehetőségek adta határokon belül rekonstruálja a kor társadalmi struktúráját, intézményeit, értékrendszerét. Legújabb kutatásainak eredményeiről a könyvhöz fűzött két Függelék-ben számol be, ami viszont a könyvtáros számára különösen fontos: a könyv Bibliográfiai esszé című zárófejezetében értékelő-összekötő szöveggel gazdagított kalauzt ad a homéroszi eposzokról szóló könyvtárnyi irodalom legújabb - elsősorban angolszász - műveiben való eligazodáshoz. A műnek ezért is (meg persze önnön értékei miatt is) a tájékoztatási állományban van helye.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez