Josephus FLAVIUS

A ZSIDÓK TÖRTÉNETE

Az író második nagy történelmi munkája ez a 20 könyvből álló mű, melyben a zsidók történetét tárgyalja az első ember megteremtésétől Néro uralkodásának tizenkettedik évéig, korábbi műveitől észrevehetően eltérő hangsúllyal, apologetikus módon. A görög irodalmi példákon csiszolódott előadásmódban az Ószövetség ősi elbeszélései lélektanilag motivált, kerekded hellenisztikus novellákká válnak. Herodes udvarának alantas és véres intrikái pedig egy görög sorstragédia szintjére emelkednek.

A könyvet Josephus apologetikus céllal írta: tiszteletet akart ébreszteni a rómaiakban a zsidóság múltja és intézményei iránt. Ezt a célt - saját kijelentése szerint - nem elfogultan, hanem higgadt tárgyilagossággal kívánta elérni: "Mindenekelőtt kötelessége a történetírónak - vallotta - a megbízhatóság és az igazság, hogy az olvasó tájékozódást és okulást merítsen a művéből". Nem riad vissza attól sem, hogy szerencsétlenségeket és bűnöket tárjon fel. A hellén történetírás legjobb hagyományait folytatta, munkájában az emberi megértésért és a legyőzöttek emberi értékeiért állt ki. Epizódjai, társadalmi és politikai elemzései olykor irodalmi szintre emelkednek.
A kötet az antik történeti irodalom klasszikus értéke.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez