FORGÁCS László

A KÖLTÉSZET BÖLCSELETE

Feladatának azt tekinti, hogy bevezessen az irodalom művészetbölcseletének legfontosabb fogalmaiba, kérdésfelvetéseinek körébe, és ennek kapcsán válaszokat fogalmazzon meg.

Az öt részre tagolódó könyv első fejezete, az irodalomesztétika fogalmát és tárgyát határozza meg, továbbá megvonja a határt az irodalomesztétika, -tudomány és -elmélet között. Vizsgálja a költészet művészi minőségének problémáját, a nyelv és az irodalom viszonyát, végül az alkotónak a valósággal kapcsolatos magatartását, ahogyan ez a műben testet ölt.
A műalkotás formaproblémái állnak a második fejezet középpontjában. A kiindulópont az irodalmi mű külön világát jelentő intenzív egyetemesség.
Az egyes műfajoknak szentelt harmadik fejezet a történelmi helyzet és az ezt reprezentatív jelleggel kifejező irodalmi műfaj kapcsolatát elemzi, majd a líra, a dráma és az epika jellegzetességeinek összefoglalására tesz kísérletet.
Végül a műnem, a műfaj és a műforma megválasztásának folyamatára szolgál irodalomtörténeti példákkal. A negyedik rész a költői mű utóéletével foglalkozik. Ide illeszkedik a befogadás típusainak valamint a mű kritikai értékelésével kapcsolatosan adódó lehetőségek osztályozása.
A zárófejezetben a szerző az irodalomesztétika elvi szempontú történeti vázlatát rajzolja meg.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez