Anatol FRANCE

AZ ISTENEK SZOMJAZNAK

A buzgó igazságszeretet sokszor tragikus szélsőségekhez vezet, amint ezt Anatol France legnagyobb remekművében megmutatta. A mű - témáját tekintve - akár történelmi regény is lehetne, hiszen az ellentmondásokkal terhes francia forradalom idején játszódik. Az író szándéka mégsem e vérengző idő megörökítése, hanem mintegy kerettörténetül választva a girondisták, jakobinusok, köztársaságiak és federalista árulók kíméletlen harcát, a cselekmény középpontjában a kegyetlen gyilkossá váló kisember áll. Évariste Gamelin, a szegény festő, a sors kegyeltjeként a Forradalmi Törvényszék eskütje lesz. Egyre tisztábban látjuk, hogy a valaha önfeláldozóan tiszta, erényes férfi miként lesz a rémuralom bábjaként ártatlanok százait vérpadra küldő gyilkos, miközben kezdett a büntetésről vallásos és misztikus fogalmakat alkotni, saját erényt, érdemet tulajdonítani neki. S amikor szinte tudatlan állapotából a valóságra döbben, - sorsát már nem kerülheti el, rá is halál vár.
A cselekmény drámaisága, a szereplők hús-vér emberekké formálása, a híres jelmondatok történelmi valósággá festése, egyben e nevezetes kor hétköznapjainak hiteles hangulat-érzékeltetése, stílusának klasszikus világossága - az író legfőbb erénye. Anatole France megrázó hitelességgel tükrözi azt az időt, amely, szavával élve: "Franciaország és az emberiség legnagyobb korszaka volt." A regény, melynek mondandójában, ábrázolásmódjának ellenpontozásában hűen tükrözi írója élet- és világszemléletét, művészi és filozófiai hitvallását, könyörtelen tárgyilagossággal mutatja meg a forradalmi erőszak és a hatalom buktatóit, a puritán, aszketikus forradalmártípus lehetséges torzulásait. Nem vonja azonban kétségbe a cselekvő emberek, a forradalmárok igazát. Pátosz nélkül, realista módon ábrázolja, hogyan folyik tovább a mindennapi élet a "történelmi napokban is".

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez