Sigmund FREUD

BEVEZETÉS A PSZICHOANALÍZISBE

A kötet Freud 1915 és 1917 között tartott huszonnyolc orvosegyetemi előadásának szövegét tartalmazza, melyekkel - néhány alapvetően fontos lélektani jelenség elemzése révén - bevezeti olvasóit a pszichoanalitikus elmélet alapjaiba. A nagyszámú esetleíráson keresztül fölvillantja a gyakorlati analitikus munka problémáit is, bizonyítani igyekezvén saját teóriájának létjogosultságát.
Az első rész négy előadását az elvétések (elszólás, elfelejtés, tévedések stb.) problémakörének szenteli. Feltárja a jelenségek lelki mechanizmusát, cáfolva a rájuk vonatkozó korábbi elméleteket (kifáradás, izgalom). A második rész az álom analitikus szemléletét adja. Az álom - mely értelmezhető, és maga is ideges tünet lehet - elemzése minden pszichoanalitikus vizsgálódás mintaképe. Kifejti az álomelmélet alapelveit: az álom vágyteljesítő jellegét, a torzítást, az álom-szimbólumok szexuális vonatkozásait, az álommunka sajátosságait, a tudattalan feltárását célzó szabad asszociációs módszert, s nem hallgatja el a módszerekkel kapcsolatos kételyeit sem. A harmadik rész - amely már túlmegy a bevezetés keretein - Freud általános neurózistanát körvonalazza. Ennek keretében vizsgálja viszonyát a elmekórtanhoz, a betegség-tünet megjelenési formáit, a traumatikus élmények és a szexualitás jelentőségét, a nemi fejlődés fázisait, a libidóelméletet és a narcizmust, a regresszív állapotok okait, az indulatáttétel és a szorongás jelenségét.
A mű, elsősorban pszichológusok, orvosok, egyetemi hallgatók érdeklődésére tarthat számot.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez