FÜST Milán

ÖSSZEGYŰJTÖTT ELBESZÉLÉSEK

A Nyugat első korszakának nemzedékéhez tartozott szerző sokoldalú alkotó volt: sajátos hangú és úttörő jelentőségű volt a lírája, írt színpadi műveket és - regényein kívül számos elbeszélést is. Összegyűjtött elbeszélései tematikailag rendkívül szerteágazóak, közös jellemzőjükként leginkább a morális problémák feszegetése jelölhető meg. A kiszolgáltatottság áll leginkább mondanivalójuk tengelyében. Minden tekintetben, legyen a gyermeké (szüleivel vagy az ismeretlen-közönyös külvilággal szemben), a katonáé (feljebbvalójával szemben) a férjé vagy feleségé (házastársával szemben) és természetesen minden rendű, rangú és korú szerelmesé (partnerével szemben). A kiszolgáltatottság nemegyszer társadalomkritikai hegyű, ki van szolgáltatva természetesen a kisember is az ellenséges vagy közönyös társadalommal szemben. Novelláinak jó része sajátos szerkezetű: indításuk hagyományos realizmust sugall, amely azonban - szinte észrevétlenül - természetfelettibe, irracionálisba tűnik át: naturalista részletek váltakoznak tündérmesei elemekkel vagy éppen lidérces álomtöredékkel. Felnőtteknek szóló meséiben bőséges elbeszélő kedve a fantasztikum és az irónia keverékéből sajátosan játékos társadalomkritikai vegyületet alkot. Az excentrikusnak (nemegyszer: abszurdnak) a reálissal való mesteri keverése, műveinek légies-játékos volta korszerűvé teszi Füst Milán egyébként is olvasásra ingerlő elbeszéléseit. Amelyeket - látszólagos könnyedségük ellenére - mégis inkább a gyakorlott olvasóknak ajánlanám.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez