FÜST Milán

FÜST MILÁN ÖSSZES VERSEI

A magyar költészet berzsenyis, vörösmartys vonulatába sorolható nagy alakja, a Nyugat-nemzedék kiemelkedő költő-író egyénisége, "látomás és indulat" ötvözetéből alkotta meg klasszikus verseit. Látszólag szűk horizontú költészet Füst Miláné, de nagy mélységű. Szinte egyetlen témát variálnak versei: az elmúlás örök témáját. Hangulati hatásukban e költemények melankolikusak, mintegy hitelesítve alkotójuk vallomását: "Mert mi a művészet célja? Tiltakozás az elmúlás ellen." A legelvontabb fogalmak konkretizálása, egy-egy verssor bibliai egyszerűsége, a szellem állandó jelenlevő csillogása jellemzi a kötet anyagát, a "nagy" verseket (Habok a köd alatt; Szellemek utcája; Szózat az aggastyánhoz; Öregség; "Ha csontjaimat meg kelletik adni" stb.) éppúgy, mint a két ciklus (Újak; Régiek) szinte mindegyik versét.
A kötet szerkesztője érintetlenül hagyta a szerző által eredetileg publikált (1958-as) összes versek anyagát és beosztását, de kiegészítette az onnét kihagyott versekkel, versfordításokkal s az Aggok a lakodalomban című "sorstragédiá"-val. Bár a gyűjtemény az előző, 1988-as kiadás jegyzetanyagát, a benne közzétett szövegváltozatokat, műhelyadalékokat nem tartalmazza, a költő karakteres személyiségének, lírai munkásságának népszerűsítésére széles körben alkalmas.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez